Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

Met het overstappen naar LED verlichting wordt een eenvoudig te realiseren stap gezet. Neem hiervoor contact met ons op.

Meer info: www.rvo.nl/duurzaam-ondernemen/wetten-en-regels/energielabel-c-kantoren

Scroll naar boven