Heeft u een bedrijf of instelling die valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan heeft u een verplichting om energie te besparen. In 2019 komt daar een informatieplicht bij.Valt uw bedrijf onder deze regelgeving? Dan kunt u dat eenvoudig controleren met de wetchecker Energiebesparing.

Wat betekent de informatieplicht?

Uiterlijk 1 juli 2019 moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. U rapporteert uw energiebesparende maatregelen aan het bevoegd gezag. Het eLoket van RVO.nl is hiervoor vanaf begin januari 2019 beschikbaar.

Nu al aan de slag

Uitgangspunt voor de energiebesparende maatregelen zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze lijsten bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.Om op tijd klaar te zijn, kunt u nu al aan de slag: alle huidige erkende maatregelen blijven gelden. Ook hoeft u een eerder genomen maatregel niet direct te vervangen wanneer er een betere maatregel op de lijst komt. Voor nieuwe erkende maatregel geldt pas het eerstvolgende natuurlijke moment, zoals afschrijving of verbouwing.In januari 2019 komen de actuele Erkende Maatregelenlijsten beschikbaar. Er staan nieuwe maatregelen op en het bereik van sommige lijsten is groter met meer subsectoren en gebouwtypes.

Voordelen van energie besparen

  • U verdient de kosten voor energiebesparende maatregelen van de EML binnen vijf jaar terug
  • Veel energiebesparende technieken zijn vernieuwend en bieden daardoor bijvoorbeeld bedieningsgemak en comfort
  • Energie besparen is een manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen
  • Energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet met hernieuwbare bronnen opgewekt te worden
  • Energie besparen is de eerste stap naar een CO₂-neutrale energiehuishouding

Meer weten?

Erkende Maatregelen energiebesparing, Kenniscentrum Infomil (EML)

(bron: RVO – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Scroll naar boven