De Wet Milieubeheer vormt een belangrijk beleidsinstrument om bij een grote groep bedrijven en instellingen energiebesparing te realiseren: de Wet en het onderliggende Activiteitenbesluit bepalen dat bedrijven en instellingen energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd kleiner dan of gelijk aan vijf jaar behoren te nemen.
TLbespaarsnel-01
Aangezien investering in onze producten een terugverdientijd heeft van 24 maanden of minder, zouden bedrijven en instellingen deze energiebesparende maatregelen moeten nemen. Onze ervaring is dat Gemeentelijke Overheden, die verantwoordelijk zijn voor handhaving, weinig aandacht hieraan besteden.

Meer informatie:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2016-04-14

 

 

 

Scroll naar boven